Българският институт по метрология, Съюзът на метролозите в България към Федерацията на научно-техническите съюзи организират национална дискусия на тема „Осигуряване на проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения

26-05-2017г.

БЪЛГАРСКИЯТ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ,

СЪЮЗЪТ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ    

ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

организират:

НАЦИОНАЛНА ДИСКУСИЯ

на тема

„Осигуряване на проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения"

Дискусията ще се проведе на 28 юни 2017 г.от 9:30 часа в Зала 3 на Федерацията на научно-техническите съюзи, ул. „Г. С. Раковски“ № 128

Целта на дискусията е да се набележат мерки и да се изгради концепция съобразно плановете и перспективите за развитие на икономическите оператори и нуждите на държавата, така че да се постигне тяхното оптимално покритие от метрологична гледна точка.

В нея ще бъдат включени теми относно национално законодателство в тази област, законодателство в други страни, функции на държавния орган по метрология, метрологична инфраструктура в България, обзор на областта на научната метрология, обзор на областта на законовата метрология, текущо състояние на икономическите и държавните оператори в областта, бъдещи планове и перспективи за развитие.

В дискусията са поканени да участват възможно най-широк кръг от специалисти, организации и икономически оператори с компетентност в областта на йонизиращите лъчения.