Намаляват нарушенията в търговските обекти при работа с фискални устройства

25-03-2024г.

Изпълняващият длъжността председател на Българския институт по метрология Паун Илчев за БТА:

Намаляват нарушенията в търговските обекти при работа с фискални устройства   

Екатерина Толева, Валерия Димитрова   

СОФИЯ,

23.03.2024 10:00

(БТА)

   Намаляват нарушенията в търговските обекти при работа с фискални устройства, показват резултати от проверки на Българския институт по метрология (БИМ), извършени от началото на годината до средата на март. Това каза в интервю за БТА изпълняващият длъжността председател на БИМ Паун Илчев. При проверките е бил установен проблем с изпращането на фискални бонове при продажби на течни горива към сървъра на Националната агенция за приходите (НАП).

   Както и през предходни години, броят на проверените в бензиностанциите несъответстващи средства за измерване не надхвърля 1 на сто от извършените проверки.

   През визирания период са направени две съвместни проверки със служители от НАП на игрални зали, съгласно правомощията на БИМ по Закона за хазарта, като не са били констатирани нарушения, каза Илчев.

Проверките

   От началото на годината до 19 март 2024 г. са извършени над 5600 проверки на средства за измерване (СИ) и електронни системи с фискална памет (ЕСФП), използвани в бензиностанциите. От тях над 5000 са проверките на измервателни системи за течни горива (бензиноколонки и газколонки), около 80 - проверките на метанколонки, и над 450 -проверките на ЕСФП. Спрямо същия период на миналата година лек ръст се наблюдава при заявяване и извършване на проверките на ЕСФП (около 10 на сто), каза Илчев и допълни, че при останалите проверки броят им се запазва приблизително същия. Както и през предходни години, броят на проверените несъответстващи средства за измерване не надхвърля 1 на сто от извършените проверки, съобщи изпълняващият длъжността председател на БИМ.

   За същия период са направени 9 контролни изпитвания на фискални устройства, в т.ч. електронни системи с фискална памет, по искане на органите по приходите. Проверките установиха проблем с изпращането на фискални бонове при продажби на течни горива към сървъра на НАП. Спрямо предходни години има намаляване на извършените нарушения в търговските обекти при работа с фискални устройства.

   Илчев съобщи, че от началото на годината до средата на март са били направени две проверки и обработка на централна компютърна система за контрол върху тото, лото, бинго, кено, моментни лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри със залог върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти. Две проверки са направени на джакпот системи. През визирания период има извършени две съвместни проверки със служители от НАП, на игрални зали съгласно правомощията на БИМ по Закона за хазарта. При съвместните проверки няма констатирани нарушения.

Контрол на средната скорост по пътищата

   Все още не е завършила сертификацията на Системата за секционен контрол на средната скорост на пътни превозни средства, движещи се по републиканската пътна мрежа, заявена за одобряване от Агенция „Пътна инфраструктура”. Процедурата по одобряване на типа система все още е на етап „Преглед на документи”, като се очаква представяне на допълнителни документи от заявителя, съобщи Илчев. Срокът, в който ще започне да се мери средна скорост по пътищата, зависи от усилията на Агенция „Пътна инфраструктура” да представи допълнителните документи и образци, които следва да се прегледат и изпитат от БИМ. Институтът се ангажира да приключи процедурата в най-кратък срок и да издаде удостоверение за одобрен тип, ако представените документи и образци отговарят на изискванията, каза изпълняващият длъжността председател на БИМ.

Колко точно мерим времето

   Институтът вече разполага с нов цезиев генератор часовник, а на проведената процедура по Закона за обществените поръчки се е явил един кандидат, каза Илчев. Фирмата, доставила генератора, е „РИЗОВ МАШИНЪРИ” ЕООД, а стойността на поръчката е 270 000 лева без включен ДДС или 324 000 лева с включен ДДС. Новият цезиев генератор ще запази съществуващата точност на измерването на времето в България, като ще замени предишния генератор, който досега осигуряваше необходимата точност, но беше с изтекъл срок на годност (ресурс), обясни Илчев, като подчерта, че преди доставката на новия цезиев генератор часовник не е имало изоставане в отчитането на времето.

Новите еталони

   За тази година се предвижда обновяване на близо 15 на сто от еталоните на България, каза изпълняващият длъжността председател на БИМ. По бюджета на БИМ за тази година за изпълнение на Дългосрочната програма за развитие на националните еталони на България са планирани 3 300 000 лева (с вкл. ДДС). Предвижда се доставка по ЗОП на ново еталонно оборудване към еталоните за: маса, дължина и време, постоянен и променлив ток и напрежение, ускорение при линейна вибрация, линейна и ъглова скорост, интензитет на светлината, светлинен поток, спектрален коефициент на пропускане, температура, относителна влажност на въздуха, водороден показател – pH, съобщи Илчев.

Следва пълният текст на интервюто:

Господин Илчев, колко са планираните средства по бюджета на БИМ за тази година за изпълнение на Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на България за периода 2023-2027 г. и покупката на какви еталони се предвижда? С придобиването им какъв ще е процентът на обновени национални еталони?

  • По бюджета на БИМ за тази година за изпълнение на Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на България са планирани 3 300 000 лева (с вкл. ДДС). Предвижда се доставка по ЗОП на ново еталонно оборудване към еталоните за: маса, дължина и време, постоянен и променлив ток и напрежение, ускорение при линейна вибрация, линейна и ъглова скорост, интензитет на светлината, светлинен поток, спектрален коефициент на пропускане, температура, относителна влажност на въздуха, водороден показател - pH. За тази година се предвижда обновяване на близо 15 на сто от еталоните на България.

Миналата година съобщихте, че предстои доставка на еталонно оборудване за измерване на време и честота, електрични и температурни измервания. Доставено ли е и как ще се подобрят тези измервания?

  • През последната година е доставено споменатото вече ново оборудване за измерване на време и честота. Еталонното оборудване в електрични измервания също е доставено. То включва високоточен многофункционален калибратор и високоточен мултимер с функции на дигитайзер. Оборудването частично заменя дефектиралото отпреди десет години. То дава възможност за разширяване на обхвата на СМС редовете в базата данни на BIPM (Международното бюро за мерки и теглилки - бел. ред.), което означава разширяване на предоставяните услуги за клиентите на БИМ.