Правила относно условията и изискванията за участие на представители на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките в процеса на удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс

16-05-2024г.