Обучение за проверки на електронни системи с фискална памет

27-10-2017г.

Като етап от подготовката за прилагане на новите изисквания на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства в Учебния център по метрология към БИМ бе проведено обучение „Проверки на електронни системи с фискална памет“. В обучението взеха участие 60 служители от БИМ и Националната агенция по приходите. Кратка презентация по отношение на проведеното обучение можете да намерите по-долу.   

Очаква се след подаване на блок-схемите на търговските обекти за продажба на горива, включващи и схемите на пломбиране на основните модули от електронните системи с фискална памет, да започнат проверки, при които да се установи съответствието им с изискванията към тях. Проверките ще се осъществяват по методика, утвърдена от председателя на БИМ. Проект на методиката можете да изтеглите по-долу. Очакваме Вашите предложения и коментари в срок до 3 ноември 2017 г. на следните електронни адреси:

i.trifonov@bim.government.bg и  v.starev@bim.government.bg

БИМ
БИМ