СВЕТОВЕН ДЕН НА МЕТРОЛОГИЯТА 2024

20-05-2024г.

Уважаемиколеги,

По случай 20-ти Май – Световния ден на метрологията

Тазгодишната тема за Деня на метролога е устойчивост. Устойчивостта е способността да съществуваме и да се развиваме, без да изчерпваме природните ресурси за бъдещето. ООН дефинира устойчивото развитие като развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да компрометира способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди.

За първи път тази година днешият празник се чества и под егидата на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, (ЮНЕСКО)

Това признание открива нови пътища за популяризиране на метрологията в съответствие с мисията на ЮНЕСКО за изграждане на по-добър свят чрез наука и образование.

Метрологията играе съществена роля при постигането на тези цели – осигурява честни и прозрачни търговски отношения, с който подпомага намаляването на бедността, чрез изследванията и изпитванията в областта здравеопазването се подобрява качеството на профилактиката и лечението на хората, проследяването на климатичните изменения са немислими без съответните средства за измерване, измерванията са в основата на промишленото производство и иновациите, и др.

В тази връзка, с мисъл за бъдещите поколения, посланието на метрологичната общност е „Ние измерваме днес за устойчиво утре“.

Българският институт по метрология се стреми да следва международните тенденции и да допринася за устойчивото развитие на българското общество с мисъл за бъдещето.

За отговорната работа, за всеотдайността при извършването й, за професионализма и за доброто отношение, бих искал да изкажа голямата си благодарност на служителите на БИМ, да ги поздравя с професионалния ни празник, като им пожелая крепко здраве и професионални успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!