СВЕТОВЕН ДЕН НА МЕТРОЛОГИЯТА 2022 г.

17-05-2022г.

Уважаеми колеги,

Всяка година на тази дата общността на метролозите отбелязва Световния ден на метрологията.

Тази година темата e „Метрологията в цифровата ера“– избрана e, за да се обърне внимание и да се признае ролята на цифровите технологии в развитието на метрологията.

Метрологията е наука за измерванията. Сещате ли се за някои неща, които не се измерват? По-лесно е да мислите за многото неща, които се измерват, докато се занимавате с ежедневни дейности у дома, на работа и в търговията. Измерванията датират от 6000 г. пр. н. е. и използваните методи и средства са еволюирали от части от човешкото тяло до цифрови средства за измерване.

През двадесет и първи век обществото се движи бързо към широка цифрова трансформация. Тя променя основните елементи, процеси и принципи в метрологията. Процесът на генериране, измерване и трансфер на точни и стабилни данни, проследими до международните еталони, се издига във всяка цифрова икономика. В момента цифровата трансформация е в етап на развитие, но тя бързо променя обществото, индустрията и икономиката на страните, базирана на цифрови технологии, многобройни данни, изкуствен интелект и машинно четена информация.

Цифровата трансформация на производствените процеси повишава надеждността, сигурността, конкурентоспособността и прозрачността на измерените данни чрез интегриране на интелигентни сензори, които се използват за измерване и обработка на различни параметри за качество. Те обработват/прехвърлят данни посредством електронен носител или безжичен сигнал. За поддържане на най-високи нива на точност, е необходимо калибриране на тези сензори. Предефинирането на единиците от Международната система SI и последиците осигуряват мотивация за разработването на усъвършенствани на националните и международни еталони с възможно най-ниски неопределености на измерване за калибриране на тези интелигентни сензори.

Метрологията като основен елемент на международната търговия, като част от инфраструктурата за качество и за доверие в резултатите от измерване е изправена пред тези предизвикателства и новите възможности за развитие.

Данните вече се считат за „новото гориво“ в цифровата ера. Това означава, че услугите, базирани на данни, анализите, управлявани от данни и хранилищата на данни стават все по-важни. В глобалната икономика самите данни се считат за вид „стока“. За обработката на този нов вид стоки са необходими общоприети количествени оценки на качеството на данните. Следователно е необходимо да се създаде нова „метрология за данни“ и нова „метрология за алгоритми, управлявани от данни“.

Цифровата комуникация на данни и информация се превръща в стандарт. Информацията се предоставя чрез облачни услуги по машинен начин. Цифровите инфраструктури използват информация от калибриране, самодиагностика и други метаданни, предавани от отделни средства за измерване.

Споделените средства за измерване и сензорните мрежи стават по-важни от отделните средства за измерване.

Алгоритмите и софтуерът стават толкова важни, колкото и действителните измервания. В цифровата ера изкуственият интелект, обединение на сензори и виртуалните средства за измерване ще заменят много от днешните средства и принципи. Използването им ще изисква преосмисляне на установените методи за оценка на неопределеността от измерване и оценка на алгоритмите.

Скъпи колеги, честит празник и приятно пътуване към цифровата трансформация!   

Още информация: https://bim.government.bg/bg/view/v-pomosht-na-metrologa/mezhdunaroden-den-na-metrologiyata-2022

http://www.worldmetrologyday.org/index.html http://www.worldmetrologyday.org/press_release.html