Връщане към астрономическото часово време в Република България

24-10-2017г.

Уважаеми Госпожи и Господа,

Съобщаваме Ви, че връщането към астрономическото часово време ще се извърши в 04:00:00 ч. местно време на 29 октомври 2017 г., когато часовниците се връщат с 1 (един) час назад.