Дирекция "Обща администрация"

Директор        

Адрес:    

Телефон:   

Факс: 

Е-mail: 

Отдел "Правно-административен"        

Адрес: 1040 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон:  

Факс: 

e-mail: 

Отдел „Стратегическо развитие, информация и комуникация”

 Светла Миркова-Грозданова 

1040 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 737
Мобилен: 0878 241 437
Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72
e-mail: s.mirkova@bim.government.bg


Отдел „Управление на човешките ресурси”

 Илияна Хайнаджиева  

1040 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 755
Мобилен: 0884 110 488
Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72
e-mail: i.haynadzhieva@bim.government.bg


Отдел „Финансово-стопански дейности”

  Димка Николова 

1040 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 715
Мобилен: 0878 241 302
Тел./Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72
e-mail: d.nikolova@bim.government.bg


Отдел „Управление на собствеността”

Петя Банева   

1040 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 707
Мобилен: 0878 241 254
Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72
e-mail: p.baneva@bim.government.bg