Дирекция "Обща администрация"

Директор                

Елза Цанева-Атанасова

1797 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 785

Мобилен: 0878 295 286
e-mail: el.atanasova@bim.government.bg

Отдел "Правно-административни дейности и човешки ресурси "       

Златко Халваджиев

1797 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 778
Мобилен: 0886 936 323
e-mail: z.halvadzhiev@bim.government.bg

Отдел „Стратегическо развитие, информация и комуникация”

 Светла Миркова-Грозданова 

1797 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 737
Мобилен: 0878 241 437
e-mail: s.mirkova@bim.government.bg


Отдел „Финансово-стопански дейности”

  Димка Николова 

1797 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 715
Мобилен: 0878 241 302
e-mail: d.nikolova@bim.government.bg


Отдел „Управление на собствеността”

Петя Банева   

1797 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 707
Мобилен: 0878 241 254
e-mail: p.baneva@bim.government.bg