Началник отдел "Изпитвания"

Искрен Трифонов

1797 гр. София
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52Б

тел.: 02 9702 758
e-mail: i.trifonov@bim.government.bg

И Л  "Фискални устройства"

Ръководител лаборатория - Искрен Трифонов

1797 гр. София
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52Б

тел.: 02 9702 758
e-mail: i.trifonov@bim.government.bg

И. Л. "Игрални съоръжения"

Ръководител лаборатория - Росен Стоянов

1797 гр. София
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52Б

тел.: 02 9702 768
e-mail: r.stoyanov@bim.government.bg

И. Л. "Въздействие на околната среда"

Ръководител лаборатория - Валентин Константинов

1784 гр. София
кв."Полигона", ул. "Проф. Петър Мутафчиев" № 2
Мобилен: 0889 063 591
e-mail: v.konstantinov@bim.government.bg

И. Л. "Електромагнитна съвместимост"      

Ръководител лаборатория - 

1784 гр. София
кв."Полигона", ул. "Проф. Петър Мутафчиев" № 2
Мобилен: 
e-mail: