БИМ

До изтичане на срока на извънредното положение в страната относно eпидeмичнo рaзпрocтрaнeниe нa СОVID-19, услугите предоставяни от "Български институт по метрология" на мястото на експлоатация на средствата за измерване или продуктите в реални условия в обект, ще се извършват при предварително предоставени от заявителя, писмени гаранции за осигурени мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, които са съгласно указанията и препоръките на Националния оперативен щаб за короновируса.

Апелираме за проявяване на добросъвестност и отговорност от страна на заявителите по отношение на здравето и живота на служителите в Българския институт по метрология!

Поради рeгиcтрирaния eпидeмичeн пoдeм на зaбoлявaния в уcлoвиятa нa eпидeмичнo рaзпрocтрaнeниe нa СОVID-19, във връзка със Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, главният секретар на Български институт по метрология със своя Заповед № А-264-1/ 28.10.2020 г. разпореди:

- При заявяване, плащане и получаване на административни услуги, в сградите на института, се въвежда ограничаване на броя на клиентите като пред касите и регистратурите за административно обслужване не се допускат повече от 1 човек.;

- Посетителите и заявителите на административни услуги са длъжни да носят защитна маска за лице.

Препоръчва се, заявяването, получаването и плащане на административни услуги да се извършват чрез портала за предоставяне на електронни услуги - https://e-bim.bim.government.bg, чрез https://pay.egov.bg, по електронна поща, по пощата и чрез информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги.   

В института се допускат посетители след прилагане на процедура по измерване на телесната температура и с предпазни маски!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми потребители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и разпространението на COVID-19, Българският институт по метрология Ви уведомява, че на 30.10.2020г. /петък/ от 13:00 часа до края на работния ден, ще се извърши дизинфекция на сградата на бул. „ Д.-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

Начинът на заявяване на административните услуги и подаването на заявления за тях , ще се осъществява през Портала за предоставяне на електронни услуги - https://e-bim.bim.government.bg/ или чрез заявление на електронен адрес: au-bim@bim.government.bg.

Начинът за заявяване на други документи и входяща поща може да се осъществи чрез изпращане на електронна поща на адрес: bim-delovodstvo@bim.government.bg

Заплащането на таксите ще се осъществява само по банков път.

От ръководството.