Други услуги   

Настройка на еталон или средство за измерване, когато е приложимо.

Издаване на протокол от измерване.

Специализирани обучения и консултации.

Експертни оценки и становища, проекти за оказване на техническа помощ и др.

Експресно калибриране извън съгласуваната дата на калибриране след договаряне.

Издаване на копие на свидетелство за калибриране.   

   

Цените са съгласно Ценоразписа на БИМ.