Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ако имате затруднения при изтеглянето на документи (например: регистрационна форма) чрез Google Chrome, можете да използвате друг браузър (например: Firefox, Internet Explorer и др.). 

За контакти:
Координатор: Дарина Великова
e-mail: d.velikova@bim.government.bg
Телефон: 02 9702 763      


Уважаеми клиенти,

Поради независещи от нас обстоятелства се налага измерванията по изпитването за пригодност BIM-CHM-GA-2022-01 за измерване на обемната част на NО и SO2 в допълващ газ да започнат със закъснение. Очакваме измерванията да стартират в края на месец юни и продължат през юли и септември, а при необходимост и октомври, след одобряване на графика на РТ и съобразяване с възможността на участниците. Извиняваме се за причиненото неудобство.
Ръководител РТ

BIM-CHM-GA-2022-01 - Измерване на обемна част на NО и SO2 в допълващ газ.