Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ако имате затруднения при изтеглянето на документи (например: регистрационна форма) чрез Google Chrome, можете да използвате друг браузър (например: Firefox, Internet Explorer и др.). 

За контакти:
Координатор: Дарина Великова
e-mail: d.velikova@bim.government.bg
Телефон: 02 9702 763