Регистър на одобрените типове електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и фискални принтери (ФПр)