Регистър на одобрените за използване типове средства за измерване