Регистър на служителите в БИМ подали декларации по чл. 12 от ЗПРКИ