Международният ден на метрологията, 20 май, отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. Конвенцията осигурява основата на международна кохерентна система за измервания, която подпомага научните изследвания и иновациите, промишленото производство и международната търговия, както и подобряването на качеството на живот и опазването на околната среда на глобално ниво.

Темата на Международния ден на метрологията през 2017 г. е “Измерванията за транспорта. Темата бе избрана затова, защото транспортът играе ключова роля в съвременния свят. Ние не само придвижваме самите себе си, но и храната, която приемаме, дрехите, които носим, стоките, които използваме и разчитаме на тях, да не забравяме и суровините, от които те се произвеждат. За да се извършва това безопасно, ефикасно и с минимално въздействие върху околната среда, се изисква извънредноголям обем от измервания.

Националните метрологични институти по света непрекъснато развиват науката за измерванията чрез разработване и валидиране на нови методи за измерване, независимо от нивото им на сложност. Тези разработки играят ключова роля при намирането на нови решения в транспортния сектор, иновации като водородни горивни клетки, електромобили или ново поколение икономични пътнически самолети. Националните метрологични институти участват в сравнения, координирани от Международното бюро по мерки и теглилки (Bureau International des Poids et Mesures/BIPM), с цел осигуряване на надеждност на резултатите от измервания навсякъде по света. Международната организация по законова метрология (International Organization of Legal Metrology/OIML) разработва международни рекомендации, целта на които е уеднаквяване и хармонизиране на изискванията по света в много области, включително и в областта на транспорта.

Обръщението на директора на BIPM, г-н Мартин Милтън, и на директора на BIML, г-н Стивън Патори, бихте могли да видите по-долу или на http://www.worldmetrologyday.org/directors_messages.html. 

За отбелязване на Международния ден на метрологията през 2017 г. Българският институт по метрология, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Съюзът на метролозите в България към Федерацията на научно-техническите съюзи организират

БИМ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Измерванията - предпоставка за осигуряване на безопасен, икономичен и точен транспорт.
  • Европейска и национална законова рамка за метрологията в транспорта.
  • Акредитацията в подкрепа на транспорта.
  • Стандартизация и транспорт.
  • Иновационни решения в транспорта и в преноса на данни – предизвикателства пред метролога.