Международен ден на метрологията - 20 май 2015

БИМ

20 май е Световният ден на метрологията, отбелязващ годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. Този договор осигурява основата на кохерентна система за измервания по целия свят.

Избраната тема за 2015 г. е „Измервания и светлина”.

През тази година Световният ден на метрологията е в съответствие с Международната година на светлината и на технологиите, основани на светлината, обявена от Генералната асамблея на ООН и организирана от UNESCO www.light2015.org/Home.html. Събития през годината ще отбележат централната роля на светлината за живота ни – като източник на енергия, в основата на който стоят фотонните технологии или като източник на удивление и възхищение. Метрологията, науката и прилагането на измерванията, играе централна роля при прилагането и подпомагането на технологии, основани на светлината било то за по-ефикасно производство на енергия, изучаването на промените в климата или оптимално осветление на домовете и градовете ни. На свой ред светлината е в основата на много от най-важните елементи на водещите най-нови измервателни технологии.

Националните метрологични институти по света непрекъснато усъвършенстват науката за измерванията чрез разработване и утвърждаване на нови методи за измерване, с необходимото ниво на сложност. Също така, те участват в сравнения, координирани от Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM), за да бъде гарантирана надеждността на резултатите от измерванията в целия свят.

Много измервателни уреди се контролират със закон или са обект на нормативен контрол, например везните, използвани за претегляне на стоки в магазина, уредите за измерване на замърсяването на околната среда или средствата за измерване на консумираната енергия. Международната организация по законова метрология (OIML) разработва международни препоръки (рекомендации), целта на които е да се приведат в съответствие и хармонизират в световен мащаб изискванията за тези видови измервателни уреди.

Световният ден на метрологията признава и отбелязва приноса на хората, работещи от името на всички целогодишно в междуправителствени и национални организации.

Българският институт по метрология, съвместно с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Съюза на метролозите в България, ще отбележат тазгодишния Световен ден на метрологията 2015 с поредица от събития, между които:

12-та Научно-практическа конференция с мото "Измервания и светлина", която ще се организира на 20 май 2015 г. Конференцията ще включва следните тематични направления:

  • Светлина, човек и метрология;
  • Нови светлинни източници – предизвикателство пред метрологията и защита на потребителя;
  • Технологии, иновации, измервания, еталони – състояние и перспективи за развитие.

Семинар ''Измерване на светлина и чрез светлина'', организиран на 21 май 2015 г., на който ще се разгледат специфични теми в областта на фотометрията, спектрофотометрията, поляриметрията, рефрактометрия, отражение и цвят. Лектори по посочените теми ще бъдат експерти от Българския институт по метрология.

Ден на отворените врати - от 14:00 до 16:00 часа на 21 май БИМ ще предостави възможността да се посетят лабораториите за оптични измервания в института, намиращи се на адрес: 1784 гр. София , ул. „Проф. Петър Мутафчиев” № 2, БИМ, ГД НЦМ, отдел ОАВ, етаж II, лаборатории 204, 207, 211 и 212.