БИМ

20 май е Международният ден на метрологията, който отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. Конвенцията осигурява основа за кохерентна измервателна система в световен мащаб, която подпомага научните изследвания и иновациите, промишленото производство и международната търговия, както и подобряването на качеството на живот и защитата на глобалната околна среда.   

Международният ден на метрологията признава и отбелязва приноса на всички хора, които работят в областта на метрологията в името на всички.

Мотото на тазгодишния Международен ден на метрологията е „Постоянно развитие на Международната система на единиците (SI)”. Избрано е, тъй като през ноември 2018 г. се очаква Генералната конференция по мерки и теглилки да приеме една от най-големите промени на Международната система на единиците (SI) от самото й въвеждане. Предложените промени се базират на резултатите от изследванията на нови методи за измерване, които използват квантови явления като основа за фундаменталните еталони. Системата SI ще се основава на набор от определения, всяко от които е свързано със законите на физиката и имащо предимството да обхваща по-нататъшния прогрес на науката за измерванията и технологиите за удовлетворяване на нуждите на потребителите за голям бъдещ период.

Информация за международното отбелязване на празника бихте могли да откриете на следния адрес: http://www.worldmetrologyday.org/index.html

Обръщенията на директора на Международното бюро по мерки и теглики, д-р Мартин Милтън, и на директора на Международното бюро по законова метрология, г-н Стивън Патори, са приложени по-долу.

За да отбележат своя професионален празник, Българският институт по метрология, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Съюзът на метролозите в България към ФНТС организират ХIV-та Национална научно-практическа конференция „Постоянно развитие на Международната система на единиците, SI“, която ще се проведе на 18 май 2018 г. в гр. София.

На събитието са поканени да участват всички бивши, настоящи и бъдещи професионалисти в областта на метрологията, колеги от инфраструктурата по качество на Р. България, сродни организации, научни работници и производители на средства за измерване.

За детайли относно участието и провеждането на конференцията, моля вижте прикачения файл.

Сборникът с доклади се регистрира в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" под Международен стандартен сериен номер - ISSN 2535-0641, което е добра възможност за дипломанти и докторанти.