Класиране на кандидатите участвали в конкурс за длъжност „Главен експерт" – 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Управление на собствеността" в Дирекция „Обща администрация" на Български институт по метрология - е архивиран.

Класиране на кандидатите, участвали в конкурс за длъжност „Старши експерт" – 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Оценяване на съответствието на средства за измерване" /ОССИ/ в Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди" на Български институт по метрология - е архивирано.

Информация за дата, място и час на провеждане на конкурс за длъжност „Старши експерт" в отдел „Оценяване на съответствието на средства за измерване", Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди" - е архивирана.

Класиране на кандидатите участвали в конкурс за длъжността _старши експерт_ в сектор МИ, РО Пловдив, РО Русе, Сектор В. Търново, РО Враца ГД МИУ - е архивирано.

Класиране на кандидатите участвали в конкурс за длъжността _младши експерт_ в сектор ЕВРО, РО София, сектор ЕВРО, РО Пловдив, РО Ст. Загора ГД МИУ - е архивирано.

Класиране на кандидатите - Старши експерт, отдел ЕИ, ГД НЦМ - е архивирано.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ - СТАРШИ ЕКСПЕРТ - РО ВРАЦА ГД МИУ-15 07 2020 - е архивирано.