Дата на публикуване: 22.06.2017 г.


Дата на публикуване: 19.06.2017 г.


Дата на публикуване: 09.05.2017 г.


Дата на публикуване: 25.04.2017 г.


Дата на публикуване: 19.04.2017 г. 


Дата на публикуване: 18.04.2017 г.


Дата на публикуване: 08.03.2017 г.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „младши експерт” - 1 (една) незаета щатна бройка в отдел „Електрични измервания”, ГД НЦМ