Премини към горна навигацияПремини към лява навигацияПремини към съдържаниеПремини към търсене
Начало > Контакти > Главна дирекция "Национaлен център по метрология" >

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР

инж. Сашо Недялков 

 

Адрес:
1040 гр. София,  бул. „д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. VI, ст. № 622

Tелефон: (02) 873 52 88; (02) 9702 703
Факс: (02) 9702 735
Е-mail: GD_NCM@bim.government.bg
Телефонен указател

    на Главна дирекция "Национaлен център по метрология" - ГД НЦМ


E-mail:
 GD_NCM@bim.government.bg

Структурно звено

Адрес

ОТДЕЛ

„ДЪЛЖИНА И ВРЕМЕ” 

  

1040 гр. София
бул. „д-р Г. М. Димитров” № 52
Тел.: (02) 9702 760;
Факс: (02) 9702 735
 

4000 гр. Пловдив
бул. „Санкт Петербург” № 67
Тел.: (032) 633 142
Факс: (032) 633 139
 
 
ОТДЕЛ  

„ЕЛЕКТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ” 

1040 гр. София

бул. „д-р Г. М. Димитров” № 52
Тел.: (02) 9702 747
Факс: (02) 9702 735
 
ОТДЕЛ

 
„МЕХАНИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ”
 

1040 гр. София

бул. „д-р Г. М. Димитров” № 52
Тел.: (02) 9702 749
Факс: (02) 9702 735
 

8010 гр. Бургас

бул. „Проф. Я. Якимов” № 2
Тел.: (056) 860 149, в. 42
Факс: (056) 860 143
 
ОТДЕЛ

„ОПТИКА, АКУСТИКА И
ВИБРАЦИИ”

1784 гр. София
ул. „Проф. Петър Мутафчиев” № 2

Тел.: (02) 974 31 61
Факс: (02) 9702 735 
 
ОТДЕЛ

„ТЕМПЕРАТУРНИ ИЗМЕРВАНИЯ”
  

1784 гр. София
ул. „Проф. Петър Мутафчиев” № 2

Тел.: (02) 876 15 62; (02) 876 29 46
Факс: (02) 9702 735 
 
ОТДЕЛ

„ХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И
ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ”

1040 гр. София

бул. „д-р Г. М. Димитров” № 52
Тел.: (02) 9702 720
Факс: (02) 9702 735 
 

1784 гр. София
ул. „Проф. Петър Мутафчиев” № 2

Тел.: (02) 974 31 61
Факс: (02) 9702 735
 

5500 гр. Ловеч
ул. „Кубрат” № 10

Тел.:/факс: (068) 603 348