Българският институт по метрология - в защита на гражданите

15-04-2020г.

БИМ

     В условията на COVID 19, Българският институт по метрология не е престанал да изпълнява вменените му чрез действащото законодателство функции. Служителите на института продължават да извършват проверки без да са преустановили своята работа, въпреки кризисната ситуация в момента. Те спазват всички изисквания на Националния оперативен щаб и на министъра на здравеопазването. Така, при пълно съблюдаване на разпоредбите, се осигурява - проследимост (точност) на средствата за измерване за сигурността на гражданите и в услуга на българския бизнес.   

   За проверителите са осигурени предпазни средства, по време на изпълнението на техните служебни задължения, като така опазват живота и здравето си, както и това - на околните.