ДО ТЪРГОВЦИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ

05-04-2021г.

Във връзка с ускоряването на работата за извършване на последващи проверки след ремонт на системите „таксиметров апарат-автомобил“ от области София-град, Софийска и Перник, Българският институт по метрология обявява допълнителни работни дни на обявения със съобщение на 31.3.2021 г. проверочен пункт на територията на гр. Ботевград, ул. „Цар Иван Шишман“ №40, в района на бензиностанция „НИКСМЕТАЛ“, както следва:

  • 9.4.2021 г.;
  • 13.4.2021 г. – 16.4.2021 г.

Проверочният пункт ще функционира с работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч.

За контакти:

гр. Враца

Ул. „Генерал Леонов“ №95, І - ви етаж

Tел.: (092) 64 75 37

Mобилен: 0878 241 560

Началник на отдел: Лиляна Коцева

Всяка допълнителна информация по отношение на ситуацията ще бъде публикувана своевременно на сайта на БИМ:

http://bim.government.bg/bg/novini

РЪКОВОДСТВОТО НА БИМ      

свързана публикация  

свързана публикация