EURAMET техническия комитет (ТК) по „Време и честота“

31-07-2020г.

На 1 юли 2020 г. се проведе първата част от виртуалната годишна среща на контактните лица на EURAMET в техническия комитет (ТК) по „Време и честота“. В срещата взе участие Гл. експерт -Наташа Тошева от отдел "Дължина и време" (ДВ), ГД НЦМ.

Събитието се състоя в електронната платформа Doodle. Онлайн срещата беше открита от председателя на ТК, който представи „Годишен доклад за работата на техническия комитет“, който включваше:

  • -доклад от срещата на председателите на TК;
  • -текущи дейности на EURAMET;
  • -промени в контактните лица за ТК „Време и честота“.

На срещата бяха представени новини от BIPM Time Department: новата база данни KCDB 2.0, Capacity Building (възможности за обучение), актуални новини от EURAMET, от срещата Борда на Директорите (BoD)и др.

На 8 юли 2020 г. се проведе втората част от виртуалната годишна среща. На нея бяха представени доклади по проекти:

  • -Project 1485: Supplementary Comparison on time interval measurement capability

(Допълнително сравнение на възможностите за измерване на времеви интервали) EURAMET.TF-S1 . БИМ участва в този проект, но в момента има изоставане в графика.

  • -Проекти по EMPIR:
  • WRITE – White Rabbit industrial timing enhancement

ROCIT – Robust Optical Clocks for International Timescales

TiFOON – Time and Frequency Over Optical Networks

Бяха представени доклади и по други проекти.

Онлайн събитието завърши с планиране на следващата среща. Датата и мястото ще бъдат уточнени по-късно, в зависимост от епидемичната обстановка, свързана с COVID-19.