ГОДИШНА СРЕЩА НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ КЪМ БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА EURAMET, 2018 г., СОФИЯ

22-10-2018г.

На 18 и 19 октомври 2018 г. в София се проведе годишната среща на Работна група за изграждане на капацитет към Борда на директорите на EURAMET, домакин на която беше БИМ.    

В срещата взеха участие контактните лица от национални метрологични институти, а така също и заместник председателя на EURAMET, г-жа Мария Луиза Растело, ръководителят на Европейската научна програма в областта на метрологията EMPIR, г-н Еркки Иконен и представителят на Международното Бюро за Мерки и Теглилки BIPM, г-н Куанбаев. На срещата беше предложена и обсъдена бъдещата стратегия на работната група, плана за следващия едногодишен период, анализ на ефективността на инструментите за изграждане на капацитет, осъществените и текущите научни проекти по Европейската научна програма в областта на метрологията EMPIR, постиженията и възможните бъдещи проекти за следващите две години, включително и специализирани обучения в областта на метрологията и редица други текущи въпроси.