Годишното заседание на Техническия комитет по референтни материали на КООМЕТ'

17-09-2020г.

Годишното заседание на Техническия комитет по референтни материали на КООМЕТ

На 10.09.2020 г. се проведе 25-то годишно заседание на Техническия комитет по референтни материали ТК 1.12 РМ на Организацията за Евро-азиатско сътрудничество на националните метрологични институти -КООМЕТ. За първи път заседанието се проведе онлайн под формата на видеоконференция в платформата Zoom. Видеоконференцията беше организирана от Секретариата на КООМЕТ- Белоруския държавен институт по метрология – БелГИМ. Участваха представители на метрологичната общност от 9 страни-членки на КOOMET.

От името на Българския институт по метрология в заседанието се включиха Людмила Димитрова – контактно лице от България в ТК 1.12 РМ и Боряна Колева – началник сектор София „Химични измервания“, отдел „Химични измервания и йонизиращи лъчения“ на ГД НЦМ.

Заседанието откри ръководителя на Секретариата на КООМЕТ г-жа Н. Ляхова от БелГИМ, след което заседание се проведе съгласно дневния ред, предложен от организаторите и приет от участниците.

Представител на всяка участваща в заседанието държава представи кратка информация за извършените дейности, имащи отношение към референтните материали (РМ) в съответните страни.

Участниците от ВНИИМ и УНИИМ информираха за сътрудничеството на ТК 1.12 с международните организации: ISO/REMCO, OIML, ТК 1.8 КООМЕТ.

Заседанието продължи с разглеждане на изпълнението на дейностите по проектите на КООМЕТ. Те са обобщени в документ „Програма за съвместна разработка на референтните материали в рамките на КООМЕТ“, оформена като постоянно действащ (проект) 186/RU/99. Изпълнение на Програмата е една от основните дейности в областта на РМ. Ръководителите (координаторите) на проектите информираха за хода на изпълнението на предвидените дейности.

Всички успешно разработени сертифицирани референтни материали (СРМ) получават статут СРМ на КООМЕТ и се регистрират в Регистъра на РМ на КООМЕТ.

На заседанието бяха поканени и представители на бизнес структури, заинтересовани да популяризират своите РM на международния пазар. Например, ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»), които активно сътрудничат на КООМЕТ и работят по няколко проекта.

ТК 1.12 освен с проектите по разработване на РМ се занимава и с разработване и поддържане на нормативни документи, свързани с производство на РМ в рамките на КООМЕТ. За тази дейност докладва зам. Председателя на ТК 1.12 г-жа О. Кремлева от УНИИМ.

Последва представяне на кратка информация за Стратегията и Програмата за развитие на КООМЕТ в частта ТК 1.12 .

Заседанието завърши с разглеждане на организационните въпроси. 

БИМ