Mетрологичен контрол на манометри за измерване на налягане на кислород

22-06-2020г.

БИМ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

С оглед наличните технически възможности, метрологичен контрол (първоначални и последващи проверки) на манометрите, използвани за измерване на налягане на кислород, се извършва, само, от следните структурни звена на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди„: