Невалидна служебна карта

03-09-2018г.

Служебната карта на Илиана Хайнаджиева, № А001/01.04.2018 г. издадена от Български институт по метрология, е невалидна, считано от 01.08.2018 г.