Обучение на служителите на БИМ

06-10-2020г.

БИМ

В периода от 28.09. до 30.09.2020 г. се проведе курс на обучение за поддържане квалификацията на експертите от ГДНЦМ - БИМ във връзка с професионалното и служебно им развитие.

Тема на обучението – „Удовлетворяване на изисквания към системата за управление и технически изисквания при акредитация на организатор на изпитвания за пригодност по стандарт БДС EN ISO/IEC 17043:2010.“ В обучението взеха участие 32 експерти от БИМ. Курсът беше организиран от Съюза на метролозите в България с лектори д-р инж. Димка Иванова, инж. Валентин Беловски.