Онлайн семинар на тема: „Mалки съвместни проекти”, организиран от EURAMET

14-07-2021г.

На 13.07.2021 г. се проведе онлайн семинар на тема "Mалки съвместни проекти”, организиран от EURAMET. В срещата взеха участие 6 служителя на Български институт по метрология (БИМ). Основна тема бе проект Smart specialization and stakeholder linkage in Photometry and Radiometry, представен от Стефан Кук (PTB). Участието на БИМ в този проект включва изследване на спектралното и пространствено разпределение на ултравиолетово излъчване от различни източници и влиянието му върху човешкото зрение.

Накратко бе обсъдена възможността за създаване на малък проект в областта на магнитните измервания между Националните метрологични институти (NMI) на Италия, Испания и други заинтересoвани страни.