Покана за участие в онлайн семинар на тема „Основни принципи при измерване на температура с термодвойки“. Представяне на проект 18RPT03 MetForTC „Проследими възможности за измерване за наблюдение на характеристиките на термодвойките“.

21-06-2021г.

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Българският институт по метрология ви кани на онлайн семинар на тема „Основни принципи при измерване на температура с термодвойки“. Семинарът ще се проведе на 29.06.2021 г. от 10 до 12 часа.

Ще бъдат разгледани основните принципи на измерването на температура с термодвойки, калибриране на термодвойки и термометри, работещи с термодвойки и често срещани проблеми. Семинарът ще включва и дискусия с участниците по въпроси, свързани с темата.

Семинарът е в рамките на проект на Европейската метрологична програма за иновации и научни изследвания (EMPIR) - 18RPT03 MetForTC „Проследими възможности за измерване за наблюдение на характеристиките на термодвойките“, в който Българският институт по метрология чрез отдел „Температурни измервания” на ГД НЦМ участва. Основните цели на проекта са:

  • Разработване и тестване на нови методи и устройства, които значително ще подобрят знанията за дрейфа и хомогенността, както и наблюдението на характеристиките на термодвойките от лабораториите за калибриране в температурния обхват от 230 °С до 1100 °C;
  • Проектиране и конструиране на нови измервателни устройства, които могат да осигурят по‑точни измервания и наблюдения на характеристиките на термодвойките. Достигане на неопределеност, по-малка от 1,5 °С;
  • Разработване на стратегии за дългосрочна работа за подобряване на температурните измервания, развитие на възможности за научни изследвания в областта на температурните измервания и стратегия за предлагане на услуги за калибриране в собствената си страна и съседните страни.

Сайт на проекта: http://metfortc-empir.org

Семинарът ще се проведе чрез платформата Microsoft Teams. При заинтересованост от ваша страна, моля изпратете писмено потвърждение за вашето участие e‑mail: k.aldev@bim.government.bg, не по-късно от 25.06.2021 г. Ще ви бъде изпратен линк за включване в срещата.