Покана за участие в информационен ден

11-04-2022г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В рамките на програма „Партньорство за открито управление“, Български институт по метрология изпълнява мярка „Изграждане на национална метрологична мрежа“. С цел информиране на обществото за същността на мярката и привличане на нови партньори за изпълнение на мярката, Ви каним да вземете участие в информациен ден, който ще се проведе на 28.04.2022 г. от 10:30 часа. Информацияоният ден ще се проведе в хибриден вариант (присъствено и on-line). За участие в информациония ден, моля попълнете регистрационната форма и посочете предпочитания от Вас начин на участие.