Проект на актуализирана Методиката за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс.

01-06-2021г.

Българският институт по метрология публикува за обсъждане проект на актуализирана Методиката за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3. Проектът на актуализирана методика е изготвен съвместно с Държавна агенция „Електронно управление" и Българския институт за стандартизация.


Целта на проекта е да се отразят новите промени в разпоредите на Изборния кодекс, приети от 45-то Народно събрание, касаещи машинното гласуване и да се разработят процедури, които ще се прилагат при последващо удостоверяване на типа техническо устройство за машинно гласуване.


До 04.06.2021 г. всички заинтересовани страни могат да предоставят становище по Методиката в деловодството на БИМ или на e-mail: bim-delovodstvo@bim.government.bg.