Онлайн среща на контактните лица в ТК „Електричество и магнетизъм“, подкомитет „Постоянно напрежение и квантова метрология“ (DC&QM)

07-06-2021г.

На 2-3.06.2021 г. от 11:00 ч. до 18:00 ч. се проведе онлайн среща на контактните лица в ТК „Електричество и магнетизъм“, подкомитет „Постоянно напрежение и квантова метрология“ (DC&QM). От страна на БИМ участваха д-р инж. Антоанета Йовчева - контактно лице от БИМ в ТК „Електричество и магнетизъм“ и д-р физ. Радослав Маринов - експерт в областта. В срещата взеха участие 77 участници от различни страни.

На 2.06.2021 г. бяха представени текущите проекти по EMPIR. Те са в областта на метрологията на топологични спинови системи (TOPS), едноелектронна квантова оптика (SEQUOIA), приложение в метрологията на Джозефсонов параметричен усилвател (ParWave), квантов еталон на импеданс на основата на графени (GIQS) и квантова проследимост на еталоните за променливотокова мощност (QuantumPower). Представен бе и подробен доклад за състоянието на Европейските метрологични мрежи.

На 3.06.2021 г. бяха обсъдени приключилите ключови сравнения и стратегическия план на EURAMET за нови сравнения. На срещата бяха представени следните доклади:

  • метрологията на топологични спинови системи;
  • квантов еталон за постоянно напрежение до 1000 V;
  • приложение на синтезатор, работещ на основата на ефекта на Джозефсон, за генериране на произволно изменящо се напрежение;
  • активиране на Джозефсонов контакт с нисък критичен ток чрез облъчване с лазер;
  • фазов еталон на базата на импулсно задействан еталон на Джозефсон;
  • метрологична проследимост на еталоните за променливотокова мощност с квантови методи;
  • квантов еталон за електрично съпротивление реализиран чрез квантов ефект на Хол в графени;
  • приложение на едноелектронната квантова оптика в метрологията.