Участие в стартираща среща проект на EMPIR - 19RPT02

23-09-2020г.

БИМ, ГД НЦМ, отдел „Механични измервания“ участва в проект на Европейската метрологична програма за иновации и изследвания (EMPIR) - 19RPT02 „RealMass“, който стартира през юни 2020 г.

На 18-ти септември 2020 г. се проведе дистанционна стартираща среща. Представителите от Метрологичните институти на Австрия, Италия, Босна и Херцеговина направиха презентации относно идеите си за реализирането на някои от работните пакети в проекта. Предстои да се подпишат споразумения на консорциума между участниците и координатора, както и да се проведе дистанционно обучение относно реализирането на единицата за маса в обхвата от 1 mg до 20 kg, организирано от Италианския метрологичен институт. В обучението ще участва и БИМ. След обучението всеки участник ще извърши предаване на единицата за маса в лабораторията си, резултатите от което ще се обсъждат дистанционно в края на месец октомври.