„Усъвършенстване на научните и технически възможности в областта на химичния анализ”

10-07-2020г.

Успешно приключи изпълнението на проект 16RPT01 ChemMet-Cap „Усъвършенстване на научните и технически възможности в областта на химичния анализ”

На 31 май 2020 г. успешно приключи проект 16RPT01 ChemMet-Cap „Усъвършенстване на научните и технически възможности в областта на химичния анализ”, финансиран по програма EMPIR. По време на тригодишното изпълнение на проекта, БИМ подобри възможностите си за измерване в областта на химията чрез въвеждане на два нови метода – изотопно разреждане масспектрометрия за елементен анализ и вторичен метод за измерване на рН. Изпитвателните лаборатории в България скоро ще могат да се възползват от подобрените ни услуги – организиране на изпитвания за пригодност и производство на сертифицирани референтни материали. Единадесет лаборатории от нашата страна се възползваха и от възможността безплатно да участват в международно изпитване за пригодност. Резултатите, заедно с интересни теми в областта на метрология в химията, бяха обсъдени по време на организирания от БИМ webinar