В очакване на онлайн-среща по проект – „Проект №18RPT03 MetForTC - EMPIR

29-06-2020г.

На 26.02. и 27.02.2020 г. в гр. Загреб, Хърватия се проведе междинна среща на партньорите от консорциума по проект на програма EMPIR - 18PRT03 MetForTC. В нея взеха участие трима представители на БИМ.

На 26.02.2020 г. заседанието започна с приветствие към всички участници от проф. Давор Звиздич от FSB, Хърватия – домакин на срещата.

На заседанието бяха представени и разгледани работните пакети по проекта.

1.WP1- „Нови устройства и методи за тестване на дрейфа на термодвойки на място“

2.WP2 - „Разработване на проследими нови устройства и методи за охарактеризиране на хомогенността на термодвойките“.

3.WP3 - „Разработване на нови измервателни апаратури за проверка на работата на термодвойките“.

4.WP4 - „Влияние“.

Дискутирани бяха други бъдещи дейности.

На 27.02.2020 г. беше организирана работна среща на тема „Измерване на температура с термодвойки“. На срещата присъстваха около 40 представители на заинтересованите страни от Хърватия.

На работната среща бяха разгледани:

1.Основни принципи при измерване на температура с термодвойки и неопределеност.

Разгледан беше примерен бюджет, който включва основните компоненти на неопределеността от измерване.

2.Описание на новите устройства и методи, които се разработват в рамките на проекта.

Разгледани бяха проектните предложения на двойните термометри и моделите на миниатюрните ампули - реперни точки.

- Определени бяха отговорниците и крайните сроковеза изготвяне на междинните доклади.

- Обсъдени бяха домакините на следващите срещи, които са както следва:

ноември 2020 г. в IМBiH, гр. Сараево, Босна и Херцеговина;

август 2021 г. в BFKH, гр. Будапеща, Унгария;

май 2022 г. в JV, гр. Осло, Норвегия.

3.Дискусии за нуждите на заинтересованите страни. Дискутира се реализацията на новите устройства и методи, разработени в рамките на проекта и възможните подобрения, и ползи за крайните потребители.

4.Посещение на лабораториите на FSB.

След края на работната среща, бяха посетени лабораториите по температурни измервания и относителна влажност на въздуха на FSB.