Виртуална среща на технически комитет по Термометрия (EURAMET TC-T)

10-05-2021г.

В периода от 28 до 29.04.2021 г. се проведе виртуална годишна среща на контактните лица на EURAMET в техническия комитет „Термометрия” (ТС-Т) и подкомитет „Относителна влажност на въздуха”, съвместно с COOMET TK 1.10.

Проведе се посредством електронната платформа – „Microsoft Teams Meeting”. Взеха участие приблизително 65 човека.

Разгледани и обсъдени бяха:

 • статус на текущите международни сравнения;
 • новини от BIPM, EURAMET и COOMET;
 • текущи и нови проекти към Европейската метрологична програма за иновации и изследвания (EMPIR).

Представена бе дейността от следните работни групи към TC-T: „Добри практики”; „Термофизични величини„; „Стратегия„; „Преглед на СМС„ и „Относителна влажност„.

Приспособяване към пандемиятаот COVID-19:

 • отлагане на годишните ТС срещи и организирането им онлайн;
 • някои дейности са забавени (прегледи на CMC, сравнения, стратегическо планиране /пътни карти);
 • отмени са обученията и събитията;
 • ускоряване на цифровата трансформация.

Беше презентирана новата платформа KCDB 2.0.

Подготвят се следните EURAMET ръководства, които са резултат от проекти на EMPIR:

 • Surface temperature calibrations;
 • Radiation thermometry;
 • Relative humidity calibrations;
 • Dew point calibrations;
 • Thermal diffusivity;
 • Air Тemperature sensors calibration.

Създадена еуеб платформа за обучение, която обхваща различни, свързани с метрологията, учебни материали, разработени (и притежавани) от EURAMET, EURAMET NMI/DIs, BIPM други RMO, EMRP/EMPIR проекти и външни институции.

Беше направено предложение през 2022 г. да се организира семинар на тема: „Термометрия, както и обучение за CMC”.

Онлайн събитието завърши с планиране на следващата среща, която ще е съвместно с COOMET TK 1.10. Предложената дата за провеждане е за края на април 2022 г. в гр. Братислава, Словакия.