Дирекция "Обща администрация"

Директор                

Елза Цанева-Атанасова

1797 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 785

Мобилен: 0878 295 286
e-mail: el.atanasova@bim.government.bg

Отдел "Правно-административни дейности и човешки ресурси "       

Мирослав Найденов

1797 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 746
e-mail: m.naydenov@bim.government.bg

Отдел „Финансово-стопански дейности”

  Димка Николова 

1797 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 715
Мобилен: 0878 241 302
e-mail: d.nikolova@bim.government.bg


Отдел „Управление на собствеността”

Петя Банева   

1797 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 707
Мобилен: 0878 241 254
e-mail: p.baneva@bim.government.bg