Началник отдел

Цветелина Симеонова

Адрес: 1797 София,
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б
Мобилен: 0887 276 960 
e-mail: c.simeonova@bim.government.bg