Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди"

Главен директор   

Валентин Старев   

Адрес:1797 София, бул. "Г. М. Димитров" № 52 Б    

тел.:(02) 9702 739; мобилен: 0878 241 447; факс: 02 97 02 718    

e-mail: GD_MIU@bim.government.bg   v.starev@bim.government.bg        

Отдел „Оценяване на съответствието на средства за измерване”

Христина Соколова
1797 гр. София
бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 799
Мобилен: 0878 241 504
Факс: (02) 873 52 98
e-mail: h.sokolova@bim.government.bg

Отдел "Изпитване на средства за измерване и софтуер"

Златка Чавдарова
1797 гр. София
бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 794
Мобилен: 0878241280
Факс: (02) 873 52 98
е-mail: z.chavdarova@bim.government.bg

Отдел "Игрални съоръжения и фискални устройства"

Искрен Трифонов

1797 гр. София

бул. "Г.М. Димитров" № 52Б

тел.: 02/ 02 9702 713

Мобилен: 0878 289 245

e-mail: i.trifonov@bim.government.bg

Отдел "Електромагнитна съвместимост и въздействия на околната среда"


1797 гр. София
ж.к. “Младост”, кв. “Полигона“, ул. “Проф. П. Мутафчиев“ № 2
тел/факс (02) 8762 819

Мобилен: 0889 254 168

e-mail: ch.levchev@bim.government.bg