Възможности за калибриране и измерване      

Към момента в област „Акустика и вибрации” БИМ има 24 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда), публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).