Калибриране на средства за измерване на клиенти    

Попълнената заявка за калибриране на средства за измерване (СИ) и референти материали (РМ) за гр. София може да се подаде на място, чрез спедиторски фирми, електронна поща (e-mail) или факс.
Адрес:
Български институт по метрология
1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж І, стая № 102
E-mail: au-bim@bim.government.bg
Факс: 02 9702 754
Телефони за контакти:
Административни услуги - 02 9702 790 и 02 9702 754;
ГД НЦМ - 02 9702 703;
Отдел "Механични измервания" - 02 9702 749 и 02 9702 752.   

Попълнената заявка за калибриране на средства за измерване на маса (ЛКСИМ) в гр. Бургас може да се подаде на място, чрез спедиторски фирми, електронна поща (e-mail) или факс.

Адрес:
Български институт по метрология
Главна дирекция "Национален център по метрология"
Акредитирана лаборатория за калибриране на маса (ЛКСИМ)
8010 гр. Бургас, бул. „Проф. Я. Якимов” № 2, етаж II, стая № 212
E-mail: s.yordanov@bim.government.bg
Телефон за контакти:
ЛКСИМ - 0889 062 645

Заплащането на извършената услуга е съгласно утвърденият Ценоразпис и може да бъде извършено по банков път.
Възможно е и заплащане в брой в касите на БИМ на следните адреси:
гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж ІІ, стая № 219;
гр. Бургас, бул. „Проф. Я. Якимов” № 2, етаж ІІ, стая № 212

Уважаеми клиенти,

Ще Ви бъдем благодарни, ако споделите впечатленията си за качеството на обслужване в ГД НЦМ, като попълните една от приложените анкети.
Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим обслужването и да повишим удовлетвореността на Вас, нашите клиенти.