БИМ

Проследимост при измерване на параметри на повърхност с контактни сонди и уреди

От средата на месец май 2019 г. БИМ, чрез отдел „Дължина и време” на ГД НЦМ сключи договор по европейската метрологична програма за иновации и изследвания (EMPIR), като се включи в проект на тема „Traceability for contact probes and stylus instruments measurements“, 18RPT01 ProbeTrace - ("Проследимост при измерване на параметри на повърхност с контактни сонди и уреди“).

В проекта участват 10 държави –Турция, България, Испания, Сърбия, Хърватия, Полша, Италия, Египет, Португалия и Саудитска Арабия. Проектът стартира през юни 2019 г. и ще продължи 36 месеца.

Общата цел на този проект е да се разработят проследими и рентабилни възможности за измерване при калибриране на еталони за отклонение от форма и грапавост на повърхност с неопределеност от 10 nm до 100 nm.

Основни дейности:   

  • Уреди с контактни сонди за грапавост на повърхност. Разглеждане на съществуващите методи за калибриране на контактни средства за измерване на грапавост. Калибриране на контактни средства за измерване на грапавост с нови техники– displacement generator. Разработване на алгоритъм и софтуер за калибриране на контактни уреди с еталони сфери
  • Уреди с контактни сонди за отклонение от форма. Разглеждане на съществуващите методи за калибриране на контактни средства за измерване на отклонение от форма. Калибриране на контактни средства за измерване с нови техники– displacement generator. Калибриране на контактни средства за измерване на отклонение от форма с използвайки съществуващи методи.
  • Разработване на преносим дисплейсмант генератор-portable displacement generator. Съществуващи portable displacement generator. Калибриране на portable displacement transducer . Междулабораторно сравнение с portable displacement transducer.
  • Числени средства -. Разглеждане на съществуващите числени методи за намаляване на шума при измерване на кръглост. Разглеждане на необработен профил при измерване на кръглост.
  • Очаквано въздействие. Трансфер на знания. Обучения. Усвояване и експлоатация.
  • Управление и координация. Управление на проекта. Срещи по проекта. Доклади за проекта.

Очакваните резултати от проекта:

  • Разработването на нови алтернативни методи за проследимост при калибрирането на еталони за грапавост на повърхност ще oкажат пряко въздействие върху индустрията и производството, метрологията и научните общности, лабораториите за калибриране и акредитирани лаборатории.
  • Проекта ще допринесе за бъдещо преразглеждане на стандарта ISO 12179 [15], използване на еталони за дълбочина при калибриране на контактни измервателни уреди за грапавост на повърхнина.
  • По-дългосрочни икономически, социални и екологични въздействия
  • Правилното измерването на параметрите на структурата на повърхностната влияят върху функционалността на произведените детайли в промишлеността. Това ще бъде добра възможност за икономически растеж в европейската промишленост, която следва да повиши конкурентоспособността и ще бъде инструмент за създаване на работни места.