Финансов одит

Дейността включва:  

  • Извършване на финансов одит на проектната документация за проверка на изразходването на средствата по проекта.
  • Изготвен одитен доклад в края на проекта.   

Изпълнение на дейността:   

Съгласно изискванията на ЗОП на 04.09.2015 г. е сключен договор за извършване на дейността.