Фирми, извършващи ремонт на средства за измерване

Информация за средствата за измерване

Средствата за измерване, използвани в медицината са:

  1. Електрокардиографи
  2. Диоптрометри
  3. Аудиометри
  4. Апарати за кръвно налягане (сфигмоманометри)
  5. Клинични електрически термометри с максимално показание

Информация

Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни да заявявят и представят ремонтираните Средства за измерване в седемдневен срок от извършването на ремонта.

Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни при ремонта да:

  • запазят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;
  • ги заявят и представят за последваща проверка след ремонта;
  • съставят документи за извършения от тях ремонт, които да съдържат данни за типа и идентификационния номер на средствата за измерване, наименование или име, седалище или адрес на заявителя на ремонта и датата на извършване на ремонта.

Контакти   

Проверките на апарати за кръвно налягане се извършват в следните структурни звена:

РО София, сектор Благоевград
РО Пловдив, сектор Стара Загора, сектор Хасково
РО Бургас, сектор Сливен
РО Варна, сектор Шумен
РО Русе, сектор Велико Търново
РО Враца, сектор Плевен, сектор Ловеч, сектор Видин

Проверките на електрокардиографи се извършват в:

РО София, сектор Благоевград
РО Пловдив, сектор Стара Загора, сектор Хасково
РО Бургас, сектор Сливен
РО Варна, сектор Шумен
РО Русе, сектор Велико Търново
РО Враца, сектор Плевен, сектор Ловеч

Проверките на аудиометри се извършват в РО Варна.

Проверките на диоптрометри се извършват в София.

Клинични електрически термометри с максимално показание - София