Фирми, извършващи ремонт на средства за измерване

Информация

Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни да заявявят и представят ремонтираните Средства за измерване в седемдневен срок от извършването на ремонта.

Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни при ремонта да:

  • запазят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;
  • ги заявят и представят за последваща проверка след ремонта;
  • съставят документи за извършения от тях ремонт, които да съдържат данни за типа и идентификационния номер на средствата за измерване, наименование или име, седалище или адрес на заявителя на ремонта и датата на извършване на ремонта.

Контакти

ГД "Мерки и измервателни уреди"   

Регионален отдел – Враца
Началник сектор: Росица Миткова
5500 Ловеч
ул. "Хан Кубрат" №10
Тел.: (+359 68) 603 167
Мобилен: 0878 241 568
E-mail: r.mitkova@bim.government.bg