Главна Дирекция "Национaлен център по метрология" - Пловдив

ОТДЕЛ „ДЪЛЖИНА И ВРЕМЕ”

Началник отдел – Веселин Гавалюгов
E-mail: v.gavalyugov@bim.government.bg  

"Геометрични измервания" и "Оптични и химични измервания"
Адрес: 4000 гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” № 67
Мобилни: 0889 065 869; 0889 400 309 или 0878 241 599
E-mail: i.hristeva@bim.government.bg