Контакти

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Паун Илчев   

Адрес: 1040 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II, стая № 212
Телефон: + 359 2 9702 773
Факс: + 359 2 9702 777 /+ 359 2 873 52 72
Е-mail: p.ilchev@bim.government.bg


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР      

Тодор Керанов   

Адрес: 1040 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II, стая № 212
Телефон: + 359 2 9702 702
Факс:  + 359 2 9702 777 /+ 359 2 873 52 72
Е-mail: t.keranov@bim.government.bg


ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Петър Пенев
Адрес: 1040 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II, стая № 208
Телефон: + 359 2 9702 793
Факс: + 359 2 873 52 72
Е-mail: petar.penev@bim.government.bg


ДЕЛОВОДСТВО

Адрес: 1040 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II, стая № 218
Телефон: + 359 2 970 27 76
Факс: + 359 2 873 52 72
E-mail: bim-delovodstvo@bim.government.bg

ГИШЕ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: 1040 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж I, стая № 102
Телефон: + 359 2 9702 790
Факс: + 359 2 9702 754
Е-mail: au-bim@bim.government.bg

Предлаганите административни услуги може да заплатите, съгласно утвърденият ЦЕНОРАЗПИС или по ТАРИФАТА за таксите, които се събират от БИМ и по банков път на следните банкови сметки