Контакти

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Паун Илчев   

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 773
Факс: + 359 2 9702 777 /+ 359 2 873 52 72
Е-mail: p.ilchev@bim.government.bg

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР      

Златко Халваджиев   

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 778
Факс:  + 359 2 9702 777 /+ 359 2 873 52 72
Е-mail: z.halvadzhiev@bim.government.bg 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Валентин Андонов   

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б 
Телефон: + 359 2 9702 793
Факс: + 359 2 873 52 72
Е-mail: v.andonov@bim.government.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни   

Щоно Забилев   

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: +359 2 9702 743
Факс: +359 2 873 52 72
Е-mail: sht.zabilev@bim.government.bg


ДЕЛОВОДСТВО

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II, стая № 218
Телефон: + 359 2 970 27 76
Факс: + 359 2 873 52 72
E-mail: bim-delovodstvo@bim.government.bg

ГИШЕ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж I, стая № 102
Телефон: + 359 2 9702 790
Е-mail: au-bim@bim.government.bg

Предлаганите административни услуги може да заплатите, съгласно утвърденият ЦЕНОРАЗПИС или по ТАРИФАТА за таксите, които се събират от БИМ и по банков път на следните банкови сметки