ГЛАВЕН ДИРEКТОР

д-р инж. Антоанета Йовчева 
Адрес: 1797 София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 703
Факс: + 359 2 9702 735
е-mail: GD_NCM@bim.government.bg            

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР

Николай Александров

Адрес: 1784 София, ул. „Проф. Петър Мутафчиев” № 2
Телефон: + 359 2 974 08 96
Мобилен: 0878 241 319
е-mail: n.aleksandrov@bim.government.bg

ОТДЕЛ „ДЪЛЖИНА И ВРЕМЕ”
Дължина и равнинен ъгъл/
Време и честота

Началник отдел
Веселин Гавалюгов

 Адрес: 1797 гр. София,
бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 760 
Мобилен: 0888 733 626
е-mail: v.gavalyugov@bim.government.bg

Сектор „Линейни и ъглови
измервания, време и честота”

Началник сектор
 
Денита Тамакярска   

Адрес: 1797 гр. София,
бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 719
Мобилен: 0884 301 742
е-mail: d.tamakjarska@bim.government.bg

   

ОТДЕЛ „ЕЛЕКТРИЧНИ
ИЗМЕРВАНИЯ
  
Електроенергийни измервания/
Електромагнитни измервания

Началник отдел
Гергана Георгиева-Стойкова
   

Адрес: 1797 гр. София,
бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 798
Мобилен: 0878 289 083
е-mail:
g.georgieva@bim.government.bg  

   

ОТДЕЛ „МЕХАНИЧНИ
ИЗМЕРВАНИЯ”
Маса и обем/
Налягане, сила и твърдост

Началник отдел
Владимир Диков   

Адрес: 1797 гр. София, 
бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 749 
Мобилен: 0885 747 411
е-mail: v.dikov@bim.government.bg

ОТДЕЛ „ОПТИКА, АКУСТИКА
И ВИБРАЦИИ”
Акустика и вибрации/
Фотометрия и радиометрия

Началник отдел
Анжела Кунова

Адрес: 1784 гр. София,
ул. „Проф. Петър Мутафчиев” № 2
Телефон:+ 395 2 974 08 96
Мобилен: 0889 063 468
е-mail: a.kunova@bim.government.bg

ОТДЕЛ „ТЕМПЕРАТУРНИ
ИЗМЕРВАНИЯ”
Температура и относителна влажност

Началник отдел
Костадин  Алдев   

Адрес: 1784 гр. София, 
ул. „Проф. Петър Мутафчиев” № 2
Мобилен: 0878 241 381
е-mail: k.aldev@bim.government.bg

   

ОТДЕЛ „ХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ
И ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ”

Йонизиращи лъчения/
Метрология в химията

Началник отдел
д-р 
Боряна Колева   

Адрес: 1797 гр. София, 
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон:+ 359 2 9702 781
Мобилен: 0878 289 244
е-mail: b.koleva@bim.government.bg

Сектор „Химични измервания”   

Началник сектор

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон:
Мобилен: 
е-mail: